Prodaja Hidraulične prese

Metalac Ostojic Obrenovac

logo

 

HCFP Hidraulične Prese Okvira Stuba sa Jednostrukim i Dvostrukim Dejstvom standardni tip presa koje se istovremeno mogu prilagoditi zahtevima korisnika. Hidraulične prese se mogu proizvoditi do 1000 tona, sa opcijom ručna i motorna. Sve Hidroliksan prese su u skladu sa striktnim zahtevima regulative, uvažavajuci Evropske CE standarde.

Za svaku Hidroliksan hidrauličnu presu postoji sveobuhvatno uputstvo koje služi kao podrška krajnjim korisnicima za korišćenje i održavanje naših proizvoda.
Hidroliksan hidraulične prese se uglavnom koriste u radionicama za operacije savijanja, ispravljanja, probijanja, izvlačenja i utiskivanja, i obradu odsecanja.

 

HCFP Hidraulične Prese Okvira Stuba sa Jednostrukim i Dvostrukim Dejstvom 100t.

Detaljnije

HCFP Hidraulične Prese Okvira Stuba sa Jednostrukim i Dvostrukim Dejstvom 200t.

Detaljnije

HCFP Hidraulične Prese Okvira Stuba sa Jednostrukim i Dvostrukim Dejstvom 300t.

Detaljnije

HCFP Hidraulične Prese Okvira Stuba sa Jednostrukim i Dvostrukim Dejstvom 400t.

Detaljnije