Prodaja Hidraulične prese

Metalac Ostojic Obrenovac

logo

 

HHRP Hidraulične Prese za Vulkanizaciju Guma standardni tip presa koje se istovremeno mogu prilagoditi zahtevima korisnika. Hidraulične prese se mogu proizvoditi do 1000 tona, sa opcijom ručna i motorna. Sve Hidroliksan prese su u skladu sa striktnim zahtevima regulative, uvažavajuci Evropske CE standarde.

Za svaku Hidroliksan hidrauličnu presu postoji sveobuhvatno uputstvo koje služi kao podrška krajnjim korisnicima za korišćenje i održavanje naših proizvoda.
Hidroliksan hidraulične prese se uglavnom koriste u radionicama za operacije savijanja, ispravljanja, probijanja, izvlačenja i utiskivanja, i obradu odsecanja.

 

HHRP100 Hidraulična Presa za Vulkanizaciju Guma 100t.

Detaljnije

HHRP200 Hidraulična Presa za Vulkanizaciju Guma 200t.

Detaljnije

HHRP300 Hidraulična Presa za Vulkanizaciju Guma 300t.

Detaljnije

HHRP400 Hidraulična Presa za Vulkanizaciju Guma 400t.

Detaljnije

HHRP500 Hidraulična Presa za Vulkanizaciju Guma 500t. .

Detaljnije

HHRP600 Hidraulična Presa za Vulkanizaciju Guma 600t.

Detaljnije