Prodaja Hidraulične prese

Metalac Ostojic Obrenovac

logo

 

HSA Hidraulične Prese H Okvira sa Jednostrukim Dejstvom standardni tip presa koje se istovremeno mogu prilagoditi zahtevima korisnika. Hidraulične prese se mogu proizvoditi do 1000 tona, sa opcijom ručna i motorna. Sve Hidroliksan prese su u skladu sa striktnim zahtevima regulative, uvažavajuci Evropske CE standarde.

Za svaku Hidroliksan hidrauličnu presu postoji sveobuhvatno uputstvo koje služi kao podrška krajnjim korisnicima za korišćenje i održavanje naših proizvoda.
Hidroliksan hidraulične prese se uglavnom koriste u radionicama za operacije savijanja, ispravljanja, probijanja, izvlačenja i utiskivanja, i obradu odsecanja.

 

HSA Hidraulične Prese H Okvira sa Jednostrukim Dejstvom 100t.

Detaljnije

HSA Hidraulične Prese H Okvira sa Jednostrukim Dejstvom 200t.

Detaljnije

HSA Hidraulične Prese H Okvira sa Jednostrukim Dejstvom 300t.

Detaljnije

HSA Hidraulične Prese H Okvira sa Jednostrukim Dejstvom 400t.

Detaljnije

HSA Hidraulične Prese H Okvira sa Jednostrukim Dejstvom 500t.

Detaljnije

HSA Hidraulične Prese H Okvira sa Jednostrukim Dejstvom 600t.

Detaljnije