Radioničke hidraulične prese – galerija

Uz svaku standardnu hidrauličnu radinončku presu možete dobiti i opcione izvedbe, kao što su:
–    Mogućnost pomeranja klipa duž ose radnog mosta.
–    Pored elektro pumpe za stiskanje možete dobiti i ručnu pumpu u kombinaciji sa elektro pumpom i obrnuto.
–    U ponudi imamo i prese izradjene i prilagodjene vašim zahtevima.
–      Radioničke hidraulične prese imaju hod klipa do 400mm što presi daje veome velike tehničke mogućnosti
–    Svaka presa ima mogućnost  lakog  podizanje i spuštanje radnog mosta putem hidrauličnog klipa i lanaca koje dobijate uz svaku presu.
–    Svaka radionička presa ima mogućnost veoma tačnog i kontrolisanog pritiska kao i  brzine stiskanja.
–    Očitavanje radnog pritiska preko manometra.