Hidraulične preseProizvodne hidrulične preseRadioničke hidraulične prese

Opcioni dodaci

Hidraulična presa

Uz svaku standardnu hidrauličnu radinončku presu možete dobiti i opcione izvedbe, kao što su:

–    Mogućnost pomeranja klipa duž ose radnog mosta.

–    Pored elektro pumpe za stiskanje možete dobiti i ručnu pumpu u kombinaciji sa elektro pumpom i obrnuto.

–    U ponudi imamo i prese izradjene i prilagodjene vašim zahtevima.

–      Radioničke hidraulične prese imaju hod klipa do 400mm što presi daje veome velike tehničke mogućnosti

–    Svaka presa ima mogućnost  lakog  podizanje i spuštanje radnog mosta putem hidrauličnog klipa i lanaca koje dobijate uz svaku presu.

–    Svaka radionička presa ima mogućnost veoma tačnog i kontrolisanog pritiska kao i  brzine stiskanja.

–    Očitavanje radnog pritiska preko manometra.

Hidraulična presa